Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


        www.p8konin.pl


Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka

ul. Przemysłowa 12
62-510 Konin
______________________________________________

            tel/fax: 63 242 48 07
            e-mail: przedszkole@p8konin.pl
______________________________________________

NIP: 665-16-83-606                    REGON: 310513113


odpowiada: Larysa Pyzik-Dziubczyńska

wytworzył: Larysa Pyzik-Dziubczyńska

wprowadził: administrator

data: 08-10-2013

data: 08-10-2013

data: 08-10-2013Rejestr zmian strony